soap

soap /səʊp/ n. xà phòng; xà bông

soap
# How much is a bar of soap?

@ Đang xoa (soa ) bông (p) hoa nở ra xà phòng 

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "soap"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

Đáng SỢ khi APple đổi hình ảnh trái táo thành xà bông!

Nguyễn Hà Nam
Guest

muốn SỐng khỏe cần ÁP dụng phương pháp rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh

huephamhp98
Guest

sợ ( SO ) ăn ( A ) phải ( P ) xà phòng

wpDiscuz