soak

soak /səʊk/ v. nhúng nước; ngâm nước
# Soak the beans overnight before cooking.
soak

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "soak"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

Sợ(so) àk(ak) ngâm nước tý cho mát

Long Nguyễn
Guest

I hảte  being soaked in water

Ái Xuân
Guest

# My mother likes soaking her feet in warm water before going to sleep.

Ti Vi Di
Guest

@ Soak : Sọak một cái. cả chiếc xe máy và cậu ấy đều NGÂM NƯỚC ao

tuan anh
Guest

@ Ngâm nước sô (SO) cà (ca->ka->ak)

wpDiscuz