slow

slow adj. /slou/ chậm; chậm chạp

slow

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "slow"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
UP Rich
Guest

con sâu(s) thì đi rất lâu(low)

Phu Quach
Guest

Slow đọc là sờ – lâu —-> những người có xúc giác “chậm chạp” thường “sờ” rất “lâu” vào một cái gì đó.

Phu Quach
Guest

Slow đọc là sờ – lâu —> con rùa hiền lành và “chậm chạp” nên bất kỳ ai cũng có thể “sờ” rất “lâu”.

wpDiscuz