skillful

skillful /’skilfl/ a. khéo tay; giỏi
# She is very skillful at cooking. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "skillful"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Serri Leni
Guest

@ s(she-cô ấy) kill( giết chết) ful(beautiful) 
Cô ấy là 1 cô gái khéo tay xinh đẹp vậy bà giết người như chơi

pham anh
Guest

@ cô ấy sẽ giết chết những người khéo léo, giỏi giang nhưng hay ” Li vơ phun”.

wpDiscuz