skill

skill /skɪl/ n. kĩ năng

286d2d5
# My English skills are good.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "skill"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Skill = s kill —> con sói(s) bị giết(kill) vì thiếu “kĩ năng” sinh tồn.

Sương Ban Mai
Guest

#My IT skill is needed improving.

wpDiscuz