simultaneously

simultaneously/ˌsɑɪ.məl.ˈteɪ.ni.əs.li/(adv): Đồng thời.

ls8-nhaccu-97ecd

#the telethon was broadcast simultaneously on 10 channel
@Si – ông Sĩ, mul – Muốn, tane – Ta Nể, ously – Ông Ý: Ông Sĩ Muốn Ta Nể Ông Ý, đồng thời nể cả vợ ông ý nữa #.#

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz