simple

simple adj. /’simpl/ đơn; đơn giản; dễ dàng

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "simple"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thúy Hằng Vũ
Guest

@ sim bán (pán) lẻ rất nhiều…nên mua vô cùng dễ dàng!

# Is life simple or trouble?  You can choice to be simple or choice to be trouble.

wpDiscuz