sickness

sickness /ˈsɪknəs/ n. sự ốm; sự bệnh; sự đau yếu
# She cannot go to work because of sickness.

sickness

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "sickness"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thiên Hades
Guest

@ S V K N >Có lẽ Sao Chổi Không biết Né nên toàn dụng trúng trái đất 1 cách yếu sìu

 

wpDiscuz