show

show /ʃəʊ/ v. cho thấy
# He began to show signs of recovery.

show

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "show"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

Cưỡi xe sh(sh) cho thấy đẳng cấp wow wow (ow)..

Long Nguyễn
Guest

@đi sh(sh) cho thấy sự chậm chạp(low-ow) mà thôi

O'star Lee
Guest

show (n): cuộc triển lãm, buổi biểu diễn
# what did you think of the show?

wpDiscuz