shovel

ShoVel  /’∫ʌvl/  (n): Cái xẻng.


@ /‘∫ʌvl/ đọc tương tự “sáp vô” trong tiếng Việt…

—> Đứa nào mà dám “sáp vô” là bị đập cho một “xẻng” đấy nhé !

# Mike sold Peter a shovel.

 

^.^

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz