shock

shock /ʃɒk/ n. cú sốc; choáng
# She still hasn’t gotten over the shock of losing her dad.

shock

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "shock"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vo Hoang An
Guest

Con mèo Sóc (shock) bên trên biết nói chuyện =) “choáng” quá!!!

Long Nguyễn
Guest

choáng thật đấy, Suốt ngày học(hoc) không(k) thôi à

wpDiscuz