sewing

sewing /ˈsəʊɪŋ/ n. sự may vá; khâu vá
# Sewing is a useful and interesting hobby. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "sewing"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
heomaptapbay
Guest

sewing /ˈsəʊɪŋ/: se (sẻ) + wing (cánh)

Mốt bây giờ là MAY áo sẻ cánh

wpDiscuz