several

several det.; pron. /’sevrəl/ vài

several

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "several"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Several = s v r l —> một “vài” ông chồng “sợ vợ rầy la”(s v r l) khi đi nhậu với bạn bè. 

wpDiscuz