servant

servant /ˈsɜːvənt/ n. người đầy tớ; người hầu
# They treat their mother like a servant.

servant

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "servant"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
theringofhell
Guest

@srvnt  tìm việc Sao Rồi? Vào Nhà Tao làm việc đi. 10 củ một tháng chỉ việc làm người hầu thôi.

They treat their grandmother like a servant.

Sống Khát Vọng
Guest

Fire is a good servant but a bad master.

wpDiscuz