SeRies

Series /ˈsɪəriːz/ (n) loạt chuỗi

7
@ /ˈsɪəriːz/ ~ sơ ri > xiên quả sơ-ri lại làm món sơ-ri nướng hàng loạt rất ngon :D
# She gave a series of lectures at Oxford University on how to grill cherry fruits.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "SeRies"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phạm Tấn Tài
Guest

@ series – xe serious: hàng loạt CHUỖI cửa hàng bán xe SERIOUS mọc lên rôm rả

wpDiscuz