secure

secure /sɪˈkjʊər/ a. an toàn
# That ladder doesn’t look very secure to me. 

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "secure"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vy Anh Hoàng
Guest

Secure=> S…C…R

1 con Sâu Con bò ở Rìa bờ sông  không an toàn tí nào, nên nó bị ngã lộn cổ xuống sông!

Vy Anh Hoàng
Guest

It ísn’t secure for you to climb that guava tree.

mini bibi
Guest

@SE CU RE : Xe (Se) cũ rẻ lại an toàn.

theringofhell
Guest

@scr Sao Còn Ra đây ăn đòn. Tôi sẽ bảo vệ đôi dép của bạn. Nó sẽ được an toàn.

My dog is secure.

DINH HUU KHANH
Guest

@ sẽ cứu (secure) vợ an toàn lên khỏi măt nước khi bị ngã, đó là người chồng có trách nhiệm.

Dothimyduyen
Guest

@ SeCure~ Sea(biển) Cute(đáng yêu).

Biển ở Nha Trang rất Đáng Yêu và An Toàn.

wpDiscuz