scuba-diving

scuba-diving /ˈskuːbə daɪvɪŋ/ n. môn lặn có sử dụng bình dưỡng khí
# Scuba-diving is an interesting and popular sport.

scuba-diver-large

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz