screw

screw n.; v. /skru:/ đinh vít; đinh ốc; bắt vít; bắt ốc

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "screw"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
UP Rich
Guest

đinh vít trở thành star(s) cảu toàn bộ thủy thủ trên tàu( crew có nghĩa là toàn bộ thủy thủ trên tàu)

Phu Quach
Guest

Screw = s c r –> sét(s) đánh “cháy rừng”(c r). Duy nhất cái “đinh ốc” là không bị cháy.

Phu Quach
Guest

Screw = s c rew —> không được sờ(s) vào cái(c) rìu(rew) vì nó bị thiếu một cái “đinh ốc”.

Hienhien
Guest

Muốn “bắt ốc” phải sờ (s) cuống (c) rau (r)

wpDiscuz