SCoReBoaRD

/ˈskɔːbɔːd/ (n) bảng điểm

@Score =  Điểm + Board = Bảng > Bảng điểm là chuẩn không cần… kiểm rồi ^^!

@S C _ R _  B _ _ R D : Siết Con Rắn, Bóp Rụng Đuôi và ghi điểm, yeah ^^!

@/ˈskɔː/ ~ Sờ + Co+ /bɔːd/ ~ like a Boss > Sờ vòi khiến voi co vòi lại, like a boss (board) :D

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "SCoReBoaRD"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
lephuong
Guest

Her scoreboard is very excellence

wpDiscuz