sCOLD

[skould] (v): rầy la, trách mắng, quở trách.

@ Mẹ sclod con mà con lạnh(cold) cả gáy…
# Mother scold her son within one hour.
( Mẹ la mắng con suốt 1 giờ )

Comment ý tưởng của bạn...

7 Comments on "sCOLD"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
FuSuSu
Admin

Cách gieo vần của em hay đấy. Song em có thể sửa lại tiêu đề thành sCOLD cho nổi bật luôn cả cái từ lạnh sẽ rất ấn tượng ^^!

Nguyễn Dũng
Guest

scold đọc gần giống Sợ Cóng.Mẹ mắng Sợ Cóng

Mạnh Mắn
Guest

SCold = S+ Cold= Sẽ Lạnh.
Sẽ Lạnh cả người khi bị mẹ trách mắng

Trần Tuyền
Guest

@ Mẹ scold: Lạnh ( cold) mà cứ ở trần vậy hả thằng con lì lợm kiaaaaaaa, gào gào gào

Anny Hồng Thắm
Guest

The poor girl is always scolded by her critical boss.

Anny Hồng Thắm
Guest

Scold: trời nóng nên thích SỜ ngăn đá tủ lạnh ( COLD), mẹ mắng cho té tát.

leminhdai
Guest

@ Khi bị má mắng, rầy la, chỉ sợ (s)bị đuổi ra ngoài trời lạnh (cold).

wpDiscuz