scheme

scheme /skiːm/ n. kế hoạch; mưu đồ
# How is your learning scheme?

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "scheme"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

sâu-kim( scheme): Kế hoạch sâu kim. Một kế hoạch dùng một mũi kim xuyên qua tất cả mục tiêu.

wpDiscuz