scarf

scarf /skɑːvz/ n. khăn quàng cổ
# I’m not cold because I’m wearing a scarf. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "scarf"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Sắp(s) đến CA(ca) của cậu Rồi(r) thì Phải(f),nhớ mang theo “khăn quàng cổ” không lạnh!!!
#Shop the selection of cute women’s scarves at ModCloth.

Trong Phamduc
Guest

đi siêu(s) xe(car) phải(f) đeo KHĂN QUÀNG CỔ không thì lạnh

wpDiscuz