salty

salty adj. /´sɔ:lti/ chứ vị muối; có muối; mặn

salty

 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "salty"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Muốn ăn Sắn(sal) thì đợi Tí(ty) phải < có muối > mới ngon
#Salty may refer to the following

Phu Quach
Guest

Salty —> muốn món “sa-lát tình yêu”(sal ty) có vị “mặn” phải cho thêm một thứ “muối” đặc biệt.

leminhdai
Guest

@ 1 con sò (sal) = 1 tỉ(ty) => uống tí nước muối dưới đáy biển thì thấm gì.

ThuPhuong2210
Guest

@ sal ~ /sao/, ty~/tình yêu/ > sao tình yêu không có vị mặn?

wpDiscuz