salt

salt n. /sɔ:lt/ muối

salt

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "salt"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
minuteminor
Guest

Salt => Sát=> Xát => xin đừng xát Muối vào mặt anh !

Phu Quach
Guest

Salt = s alt —> không được sờ(s) vào phím “Alt” trên máy tính vì nó bị dính “muối”.

Sống Khát Vọng
Guest

Salt => Sát. Muối sát thương rất mạnh.

wpDiscuz