Ruin

Ruin [ruin] (n): sự tiêu tan, sự phá sản (v): làm tiêu tan, làm tan nát.

@ Rain (mưa) rầm rầm làm ruin cả nhà

# to ruin oneself in gambling.

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "Ruin"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dũng
Guest

1 công ty đang trên bờ vực phá sản ,cổ phiếu Rớt Nhanh chưa từng thấy ,và công ty bị đem ra tiêu tán dần .

Bi Bi Crazy
Guest

RU-IN

Hôm qua, bạn cáo rủ (RU) bạn ỉn (IN) đi ăn hàng. Vì bạn ỉn ăn quá nhiều, cáo đã phá sản ==.

DINH HUU KHANH
Guest

Ru Ỉn ngủ nhưng tiếng ru to quá làm nó phá nát cả chuồng

yutu1994
Guest

@ Kung Fu gì mà dùng RU thôi mọi thứ Nát hết <3

phamthuyhtc
Guest

@ Xe máy mà cứ phóng run run là phá tan hết mọi thứ trên đường.

wpDiscuz