roughly

roughly adv. /’rʌfli/ gồ ghề; lởm chởm

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "roughly"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
mini bibi
Guest

@ R–GHL- : Râu cạo lởm chởm GHê Lắm!

theringofhell
Guest

@RGHL Ra GHế Lấy xe ủi ra đây. Tôi ủi đống lởm chởm này.

#Sales are up by roughly 10%.

wpDiscuz