role

role /rəʊl/ n. vai; vai trò
# Teachers play an important role in education. 

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "role"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nam Giang Nguyen
Guest

Rơ le giữ vai trò điều chỉnh nguồn điện

Xuan Hoa
Guest

rəʊl: râu lắm là thể hiện VAI TRÒ quan trọng

nguyentanloc
Guest

RỒng LEo cây là biểu tượng mới thể hiện “vai trò” của rừng đối với đời sống

wpDiscuz