rich

rich adj. /ritʃ/ giàu; giàu có
rich

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "rich"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sương Ban Mai
Guest

#His family is rich.

Vo Hoang An
Guest

Con Rít (rích) tự hào là mình “rất GIàu” có vì nó có rất nhiều chân!

Long Nguyễn
Guest

a chàng RICH là một diễn giả tài ba nên a ta rất giàu có

Thành Nguyễn
Guest

giàu rất<r> ích<ich>

wpDiscuz