rice

rice /rais/ n. cơm; gạo; thóc; lúa
# I have rice and fish for my lunch.

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "rice"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

Rice(Rai ):Gạo gì mà hôm nay cơm nó rai vậy mẹ !

Long Nguyễn
Guest

rải(rice) gạo khắp nơi thế này không khéo thành thành phố gạo mất

minuteminor
Guest

Rice => Rai => nó ăn Cơm mà cứ nhai lai Rai như bị tương tư ý

Cải Hạt
Guest

Rùa Con biến GẠO thành CƠM.

e lai RAI lấy RÌu ChẺ đôi hạt GẠO để nấu CƠM

wpDiscuz