ReView

ReView /rɪˈvju/ (v) phê bình

 

@ re ~ repeat (lặp lại) + view (xem) > xem đi xem lại thì chỉ có thể là để phê bình, chuẩn con tinh tinh luôn!
@ Revi ew > Uống lọ Revive xong, kêu eo ơi ^^! chắc là do xuất xứ ko rõ, phải phê bình chủ quán mới dc!
#I only go to see films that are reviewed favourably.review

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "ReView"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phạm Tấn Tài
Guest

@ Re- gì, view- xem: GÌ của mình XEM đi XEM lại 1 cái gì đó là PHÊ BÌNH nó à ( già tuổi rồi!) :(

NgoHongNhung
Guest

@ R…VIE…: Cụ Rùa mà bơi ra khỏi hồ Gươm VIEt Nam là sẽ bị chủ tịch nước PHÊ BÌNH trước gương ^ ^
#I don’t like to REVIEW everybody 

leminhdai
Guest

@ Everyone doesn’t want to be reviewed. However, it makes me better everyday.

wpDiscuz