reverse

reverse v.; n. /ri’və:s/ đảo; ngược lại; điều trái ngược; mặt trái

Unknown

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "reverse"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Reverse = r v r se —> con rắn(r) văng(v) ra(r) định ăn thịt con chim sẻ(se). “Điều trái ngược” là con chim sẻ đã thoát được. Hi. Mình có một đề nghị là những sáng tạo của mọi người phải làm sao tạo hình ảnh sinh động để tiện cho việc vẽ tranh. Tất nhiên không phải là tất cả mọi trường hợp đều phải gò ép.

yutu1994
Guest

@ Rever s e : thằng a sông(river) sáo trái ngược với e nó

Ti Vi Di
Guest

# My oppinions are all reverse (chỗ này không biết giới từ) to her

wpDiscuz