respect

respect n.; v. /riˈspekt/ sự kính trọng; sự lễ phép; tôn trọng; kính trọng; khâm phục

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "respect"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Respect đọc là ri sờ pếch = ri sờ p ếch —-> chim “ri” “sờ” vào phần(p) bụng của con “ếch” để bày tỏ “sự kính trọng”.

wpDiscuz