resource

resource /rɪˈsɔːs/ n. nguồn; nguồn lực

resource
# The most important factor for developing the economy is human resources.

@RE- SO- UR-CE  : Rẻ như lò So ngâm trong phân UR ý chị em ạ ,có thể coi đây là NGUỒN LỰC vững bền !

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz