resolve

resolve v. /ri’zɔlv/ quyết định; kiên quyết (làm gì); giải quyết (vấn đề; khó khăn..)

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz