resistance

resistance n. /ri´zistəns/ sự chống lại; sự phản đối; sự kháng cự

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "resistance"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyệt Ánh
Guest

RE SÍt(s) Từn Soi Tóc Nám Cún vì sự chống lại, sự phản đối, sự kháng cự, sự bướng đội của nó ^-^

wpDiscuz