residential area

residential area /;rezi’denʃəl ‘eəriə/ n. khu dân cư

aerial-view-of-a-residential-area-in-edmonton-alberta-canada-1822770
# I’m renting a small flat in the Nguyen Cong Tru Residential area in Hanoi.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "residential area"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Bồ Công Anh
Guest

cư dân (resident) trong vùng (area) khu dân cư

DINH HUU KHANH
Guest

Tổng thống phải sống ở khu vực đông dân cư nhưng lại không có chỗ để đỗ xe(P)

wpDiscuz