Resident

Resident (n) [‘rezidənt] : Cư dân

john-mccain-tongue

@ President (tổng thống) P=Resident

Bỏ thói quen lè lưỡi (P= :P – nghĩa là bỏ chữ P) sau lưng tổng thống (president) đi nhé không sẽ bị giáng cấp làm cư dân đấy :)

# An elderly resident of edinburgh recently reported being bitten by a fox in her garden.

 

 

 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "Resident"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Bi Bi
Guest

Ồ ồ!!! Cái ông kia đang có ý định gì vậy nhỉ???

Huy Thiên
Guest

Tổng thống thì phải biết lè lưỡi :P, ko biết lè lưỡi thì sẽ thành cư dân bình thường

thaodoan
Guest

Cư dân mà phấn đấu lè lưỡi sẽ thành Tổng thống :))

Phi Trúc Võ
Guest

Cư dân sẽ (Re) si đần (sident) nếu chính sách tổng thống k tốt :))

wpDiscuz