resemblance

/ri’zembləns/(n) : sự giống nhau, sự tương tự
#there was a resemblance between men and women

giongnhau2-dcc05

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "resemblance"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
DINH HUU KHANH
Guest

@ Rể đến sem bạn của Lan có 2 chị em giống nhau như hai giọt nước.

wpDiscuz