rescue

rescue v.; n. /´reskju:/ giải thoát; cứu nguy; sự giải thoát; sự cứu nguy

doctor on white background. Isolated 3D image
doctor on white background. Isolated 3D image

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "rescue"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Rescue đọc là rét – kiu —> mùa “rét” chúng ta phải cứu(kiu) những con vật khỏi cái lạnh bằng cách ” giải thoát ” chúng khỏi những lớp tuyết.

yutu1994
Guest

@ restart cuôc sống—>sự giải thoát, cứu nguy

Khánh Huyền
Guest

@ Chúng ta phải Giải Cứu những người vì Rét (res) mà kêu CỨU (cue) ở sao Hỏa :v

wpDiscuz