report

report v.; n. /ri’pɔ:t/ báo cáo; tường trình; bản báo cáo; bản tường trình

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "report"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
yutu1994
Guest

@ Rình pố rồi báo cáo chi tiết cho má

Phu Quach
Guest

Report = re por t —> chim ri(re) pỏ(por) tiết(t) nên phải viết “bản tường trình” về tội trốn học.

O'star Lee
Guest

# what about the monthly sales report?
i’ll finish it tomorrow

wpDiscuz