rent

rent /rent/ v. thuê
# They have to rent a house. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "rent"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
mini bibi
Guest

@ Rẻ Như Thế mà không thuê xe em .

thoa
Guest

anh rên (ren ) về tiền thuê nhà

wpDiscuz