renewal

renewal /rɪˈnuːəl/ n sự phục hồi; thay mới

renewal
# The next renewal date is November 20th.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "renewal"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Dothimyduyen
Guest

re là làm lại, new là mới alL~ tất cả
Hãy làm mới tất cả những gì cũ kĩ ngày hôm qua đi để chúng được Khôi Phục lại

wpDiscuz