release

release /rɪˈliːs/ v thả; phóng thích
# He was released from prison last year. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "release"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hacao
Guest

con chim “ri” cũng “lì” như con chim “sẻ” nên thôi thả Phóng Thích cả hai con.

Duyen Le
Guest

Dễ (RE)  lắm(L) em(E) ạ(A)  THẢ con chim sẻ(SE) là em coi như đã PHÓNG THÍCH nó rồi.

wpDiscuz