relation

relation n. /ri’leiʃn/ mối quan hệ; sự liên quan; liên lạc

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "relation"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vo Hoang An
Guest

@:R_L_T: chú Rồng Lửa Tam thể có mối quan hệ rất tốt với “Con Người”!!!

 

Phu Quach
Guest

Relation = r l t n –> con “rắn liên tục nhìn”(r l t n) con chuột vì giữa chúng có “mối quan hệ” ăn thịt

wpDiscuz