related

related (to) adj. /ri’leitid/ có liên quan; có quan hệ với ai; cái gì

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "related"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
hellodreams
Guest

rể là tế d => R L T D  người taRÊn LA ThẾ Đó chả có liên quan gì tới mình.. hì hì

you and me, we are not related. We’re diffirent

wpDiscuz