regional

regional adj. /ˈridʒənl/ vùng; địa phương
tải xuống

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "regional"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
trunglevan89
Guest

muốn mua “rẻ giống na lai” trung sang tận địa phương bán giống này mới mua được.

Phu Quach
Guest

Regional = re + gio + na + l —> con chim ri(re) bay ngược gió(gio) nam(na) nên nó bị lạc(l) đến một “địa phương” ở phía bắc.

wpDiscuz