ReFoRMeR

 /rɪˈfɔːmər/ (n) nhà cải cách

reformer

@ R F R M R > Rang Phở, Ruồi Muỗi Rú lên và hạch sách nhà cải cách ^^! chúng đòi Rán Phở cơ ^^! (nên anh em mới chạy trốn như trên)
# My uncle has worked as a social reformer for years.

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "ReFoRMeR"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Letinh
Guest

Ré (Re)  to cho ( For) ( Me) Rụng. đúng là  nhà cải cách đã có 1 cách hái me mới hiệu quả ^^!
 

Luc Binh
Guest

@ Rổ Phở Rang Mùa Rụng trái  chưa kịp ăn thì đã hư rồi, phải CẢI CÁCH việc hái quả để tiết kiệm thời gian hơn.

Luc Binh
Guest

# I want to become an social reformer. I want to be better.

Brave Goo
Guest

reformers had changed our think about everything on the Earth

thangngoc0608
Guest

Nhà cải cách đang đẩy môt chiếc củ kĩ. chiếc xe kêu “” (re)  lên, vui mừng, khi gặp đại ca “Tran FORMER Với cái đầu trọc”.   Nhà cải cách đã quyết định chọn cho mình. một phương tiện bay tiên tiến nhất để “trồng Cải Cách đều nhau, xung quanh ngôi Nhà của mình

wpDiscuz