reduce

reduce /rɪˈdjuːs/ v. giảm; cắt bớt
# I hoped that they would reduce the price a little. 

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "reduce"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Yến
Guest

đọc : rì (ri ) địu (dju) sắn (s )  lên  đồi để Giảm cân

O'star Lee
Guest

# they have just reduced the price of all flights this week
wow,great!

backfill
Guest

@ Trời RÉt chưa ĐỦ để giảm bớt lượng KEm chúng ta cần ăn đâu.

wpDiscuz