red

red /red/ a. đỏ
# I like this red dress.
red

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "red"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

Rất(r) biết em(e) đang(d) đỏ nhưng anh muốn nhờ tý

Long Nguyễn
Guest

I love the red stuff

Sống Khát Vọng
Guest

red -> rét. Trời rét quá làm cho toàn thân đỏ rực! :D

Nguyễn Hà Nam
Guest

đi ra ngoài trời RÉt làm cho Đôi má em đỏ bửng

wpDiscuz