recognize

recognize /ˈrekəɡnaɪz/ v. nhận ra
# I recognized her by her red hair. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "recognize"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
hellodreams
Guest

Hôm đó em gặp một bóng người. Rồi Em CỐ Gắng Nhìn za(NHẬN RA) là con ma

I recognize one ghost because it fly in the road

NgocPhuong
Guest

R-K-N: Ren em Không Nói ra, để đến giờ anh mới NHẬN RA em đã hết yêu. :>

wpDiscuz